Met plezier je vaarbewijs halen

Artikel - Met plezier je vaarbewijs halen

Een paar weken geleden is in het bijzijn van genodigden, vertegenwoordigers van de pers en collega’s opleiders de derde druk van het boek Studiewijzer Vaarbewijs 1 & A officieel gepresenteerd. De derde druk is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Vaarbewijsopleidingen (VBO) en het Nederlands Research Instituut voor recreatie Toerisme (NRIT). VBO als specialist op gebied van watersportopleidingen en NRIT media als uitgever van boeken op het gebied van toerisme en recreatie.

Plezier
Het grote verschil met bestaande boeken is dat het geen een verklarend reglementenboek is maar een boek voor de watersporter die voor zijn lol het water opgaat en die met plezier zijn vaarbewijs wil halen.
De cursist staat centraal en die wil slagen voor het vaarbewijs en hij wil veilig zijn sport kunnen beoefenen. Zaken die niet direct gerelateerd zijn aan slagen en veiligheid zijn geschrapt. In het moderne onderwijs praten we over ‘need to know and nice to know’. Het boek beperkt zich tot alles wat je moet weten (need to know). De leuke dingen er omheen (nice to know) krijgen in de cursus volop aandacht.

Sterke punten van het boek
Een helder taalgebruik zonder vakjargon. Gemakkelijk te lezen ook voor mensen die nog nooit iets met watersport te maken hebben gehad. Specifieke watersportbegrippen worden goed uitgelegd. Het is geschreven door watersporters voor watersporters en het is geen beroepsopleiding voor de zee- of binnenvaart. Natuurlijk zijn er overeenkomsten als het gaat over wet- en regelgeving maar de beleving van het varen is totaal verschillend. Het maakt nogal wat uit of je voor je werk dag en nacht vaart of dat je voor je plezier regelmatig een paar uurtjes het water opgaat.
Eenduidige uitleg bij lastige onderwerpen als: brughoogtes, betonning, lichten, voorrangsregels, manoeuvreren, navigeren en getijdenbewegingen. Met name de uitleg van de voorrangsregels en het navigeren is volstrekt uniek en wijkt sterk af van de gangbare zee- en binnenvaartmethodes. Altijd up-to-date, middels de VBO site www.watersportcursussen.nl/studiewijzers worden de gebruikers van het boek op de hoogte gehouden van alle mogelijke veranderingen en wijzigingen.
Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel, ISBN 978-90-75923-50-6 en het wordt gebruikt in cursussen Vaarbewijs die binnenkort weer in het hele land van start gaan. Voor meer informatie kijk op www.watersportcursussen.nl
.

Ben Ros, Vaarbewijsopleidingen.Facebook Comments "Met plezier je vaarbewijs halen"
                         my-ip